Välkommen

till portalen för ansökan av Eruf/ESF EU-bidrag


Ålands strukturfondsprogram Entreprenörskap och kompetens 2014-2020

Den 17.12.2014 godkände Kommissionen Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 ”Entreprenörskap och kompetens” med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och europeiska socialfonden (ESF).

Programstrategin koncentrerar satsningarna till två prioriterade områden ” Entreprenörskap och innovation” (Eruf) och ”Delaktighet och kompetens” (ESF). Övergripande målsättning är att utveckla kunskapen och förbättra kompetensen inom arbetslivet, öka sysselsättningen, produktiviteten och innovationskapaciteten. Att förnya och diversifiera det åländska näringslivet och att bidra till ett välutbildat, jämställt och aktivt inkluderande samhälle.

Eruf är indelad i två investeringsprioriteringar samt ESF i fyra.

Landskapsregeringens godkända program med bilagor samt gällande regelverk för stödberättigande utgifter och urvalskriterier kan du hitta på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax

Finansiering ur programmet beviljas i form av projektstöd till juridiska personer med vilka avses offentliga organ och övriga juridiska personer som föreningar, stiftelser samt ifråga om ESF till företag.

Inom Eruf kommer ett marknadskompletterande finansieringsinstrument, offentligt riskkapital att genomföras, vilket kommer att hanteras utanför denna tjänst.

Innan du fyller i ansökan är det viktigt att du noggrant planerar och funderar och boka gärna in ett möte med våra handläggare för genomgång av din projektidé.